Isystemy logo Isystemy nazwa
Telefon TEL. 12 418 32 40 Email biuro@isystemy.pl
Koszyk 0
Użytkownik Użytkownik
sign
Isystemy logo Isystemy nazwa
sign
Menu
oferta
współpraca
szkolenia
do pobrania
kontakt
Menu
oferta
szkolenia
do pobrania
kontakt

JablotronJA-82K OASIS Centrala alarmowa

JA-82K – Jablotron
JA-82K OASIS Centrala alarmowa Powiększ
JA-82K – Jablotron
sztuk
Cena netto:
264,00 zł
Cena brutto:
324,72 zł

Bardziej szczegółowy opis modułów i możliwości centrali JA-82 OASIS:

1. JA-82R - moduł umożliwiający współpracę z aż 50 urządzeniami bezprzewodowymi. Po podłączeniu tego rozszerzenia centrala alarmowa staje się urządzeniem pracującym bezprzewodowo. Dzięki temu możemy szybko i bez konieczności wykonywania instalacji zbudować system alarmowy, a także powiązany z nim system automatyki domowej. W wersji bezprzewodowej występują różnego rodzaju czujniki, sterowniki, piloty, syreny i odbiorniki.

2. JA-82C - moduł umożliwiający podłączenie dodatkowych 10 czujników przewodowych. Czasem koniecznym jest stworzenie systemu mieszanego. W takim systemie łączy się rozwiązania przewodowe z tymi, które nie wymagają okablowania. Na płycie centrali zawsze są 4 linie dla podłączenie czujników przewodowych, kiedy potrzebna jest większa ilość należy skorzystać z tego rozszerzenia.

3. JA-80Y/JA-82Y - moduły komunikatorów GSM/GPRS. To te urządzenia odpowiadają za informowanie Ciebie o każdym zdarzeniu, jakie wykryje centrala alarmowa. W tym przypadku informacja ta wysyłana jest przez telefon komórkowy zabudowany w centrali. Kiedyś często stosowano rozwiązanie, w którym za telefon służyła zwykła komórka połączona przewodem z urządzeniem sterującym. W tym momencie takie rozwiązanie jest stosowane rzadko. Uważa się je za nieprofesjonalne. Do zastosowań w alarmach wykorzystuje się telefony przemysłowe, które są już zabudowane na płytce elektronicznej.

Bardzo ważna jest tutaj jakość wysyłanej informacji oraz tory, jakimi może być ona wysyłana. Korzystając z naszych rozwiązań zawsze masz kompletną informację. Oznacza to, że gdy nastąpi alarm w biurze na parterze, to centrala prześle do Ciebie np. taką informację:

"Alarm włamaniowy przy ul. Kwiatowa 1, czujnik ruchu, pomieszczenie biuro parter, data i czas".

Myślę, że nie trzeba długo tłumaczyć o ile ważniejsza jest taka informacja niż tylko wiadomość typu: "Alarm kwiatowa 1".

Kolejny plus to możliwość wysyłania informacji w postaci SMS, dźwiękowo oraz wykorzystując Internet i pakiety GPRS.

Urządzenie to, oprócz zadań związanych z ochroną, umożliwia też wszechstronne zdalne sterowanie oraz programowanie. Użytkownik dla przykładu może poprzez wysłanie SMS lub Internet załączyć oświetlenie, czy otworzyć bramę. Instalator natomiast, za zgodą użytkownika, może zdalnie serwisować urządzenie lub zmienić funkcję systemu na takie, które będą w danym czasie pożądane przez użytkownika. Dodatkowo, można też oprogramować tak ten komunikator, że w razie niebezpieczeństwa osoba przebywająca w domu, szybko i prosto wezwie pomocy. Funkcja alarmu medycznego lub napadu włamaniowego.

4. JA-80V - moduł komunikatora LAN/PSTN. W tym przypadku do wysyłania informacji z systemu alarmowego wykorzystuje się komunikator LAN (transmisja przez sieć komputerową) i/lub PSTN (transmisja przez napowietrzną sieć telefoniczną). Informacja wysyłana jest drogą elektroniczną lub w postaci nagranych wcześniej komunikatów głosowych. W momencie zaistnienia określonego zdarzenia, centrala alarmowa dzwoni pod wskazane numery i odtwarza ustawioną wcześniej dla tego zdarzenia informację.

5. JA-80X - moduł komunikatora PSTN. W tym przypadku mamy opcję, w której do komunikowania wykorzystuje się tylko linię napowietrzną.

Każdy z wymienionych komunikatorów oprócz informowania bezpośrednio użytkownika systemu alarmowego o danym zdarzeniu może jednocześnie wysyłać informację alarmową do centrum monitorowania. Informacja ta może być wysyłana w postaci SMS, GPRS oraz DTMF w protokole CID dla każdego z tych torów. Informacja ta może być wysyłana do 2 różnych centrów monitorowania i dodatkowo dla każdego z nich dwoma niezależnymi torami np. główny GPRS, zapasowy DTMF.

Funkcje i działanie centrali alarmowej JA-82:

Kiedy jedno z urządzeń wyśle informację o alarmie. Dla przykładu niech będzie to czujnik ruchu. Centrala alarmowa wykona ciąg czynności, jakie zostały dla niej określone podczas programowania. Może to być następujący ciąg:

1. Załączenie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej na syrenach zewnętrznych.

2. Załączenie sygnalizacji dźwiękowej na syrenie wewnętrznej.

3. Wysłanie powiadomienia do centrum monitorowania na 2 różne numery telefonu.

4. Wysłanie powiadomienia SMS na 2 zaprogramowane numery telefonów użytkownika.

5. Wysłanie powiadomienia dźwiękowego na 2 inne zaprogramowane numery telefonu kolejnych użytkowników.

6. Załączenie oświetlenia ogrodowego.

7. Załączenie świateł na tarasach.

W zależności od potrzeb oprócz naturalnej reakcji czujnika (urządzenia) możemy również ustawić inne zadanie. Dla przykładu czujnik ruchu po jego wykryciu nie będzie załączał alarmu, a tylko światło w określonej części domu. Podobnie możemy określić funkcję kodów lub pilotów, jakimi posługują się użytkownicy. Użycie pilota może powodować załączenie pewnej części alarmu, ale też zwyczajnie podniesienie bramy wjazdowej. Każdy z czujników może pracować jako nagły oraz opóźniony. Ten drugi daje określony (możliwie najkrótszy) czas na podejście do klawiatury i wprowadzenie kodu wyłączającego system.

W przypadku tej centrali możesz podzielić cały alarm na 1, 2 lub 3 oddzielne strefy.

Wariant 1.

1 strefa - użytkownik zawsze załącza i wyłącza cały system alarmowy. Jest to wygodne i najbardziej popularne rozwiązanie. Jego plusem jest prostota, minusem natomiast brak możliwości chronienia pewnej części budynku w momencie, gdy inna część jest użytkowana. Dla przykładu, chcemy chronić garaż i piwnice, natomiast użytkować pozostałą część domu.

Wariant 2.

2 strefy - system alarmowy podzielony jest na dwie niezależne strefy A i B z 3 tak zwaną wspólną C. Aby zobrazować ten przykład wyobraź sobie sytuację, że w budynku mieszczą się 2 biura. Jedno po prawej(strefa A), a drugie po lewej (strefa B) stronie korytarza (strefa C). W momencie, gdy firma A wychodzi z budynku załącza tylko swoje biuro, kiedy natomiast wychodzi firma B, ta też załącza tylko swoje. Kiedy obydwie z firm A i B wyjdą (nie ważne, która najpierw) automatycznie załączy się strefa C (korytarz). Wyłączenie dowolnej, automatycznie wyłącza również korytarz.

Wariant 3.

3 strefy z tak zwanym dołączaniem. Zanim opiszę to przykładem, chciałem nadmienić, że jest to jeden z najlepszych sposobów na proste i bezpieczne skonfigurowanie systemu alarmowego. Wyobraź sobie, że wyjechałeś z domu i cały dom jest chroniony. Następnie wracasz i 1 kodem całość wyłączasz. Do garażu wstawiasz samochód. Wychodzisz z garażu i wciskając na klawiaturze w holu literkę A, załączasz czujniki garażowe, czujniki w samochodzie żony stojącym na podjeździe i jeszcze piwnice. Wszystkie te pomieszczenia, których nie będziesz już dzisiaj odwiedzał są chronione. Przychodzi wieczór i chcesz iść spać. Przemieszczasz się na piętro, zanim jednak to zrobisz wciskasz na klawiaturze przycisk B. Tym samym dołączasz do strefy chronionej parter, na klawiaturze załączone jest AB. Kiedy rano postanawiasz wyjść, możesz dołączyć jeszcze piętro wciskając C (całość chroniona A-garaż i piwnica, B- parter, C-piętro) lub wyłączyć 1 kodem parter i garaż z piwnicą, zejść do wyłączonych przed chwilą pomieszczeń. Kiedy przyjdzie pora wyjścia z domu wystarczy wcisnąć przycisk ABC i załączyć tym razem całość. Sumując, strefy załączasz wciskając zadany dla nich przycisk (A, B, ABC), wyłączenie natomiast następuje po wprowadzeniu tylko 1 kodu. Oczywiście można sprawę utrudnić i dla każdej ze stref, wprowadzić odmienny kod, nawet odmienny dla załączenia i wyłączenia...Jednak pozostawię tą opcję dla tych, którzy lubią kąplikować życie...

Z centralą alarmową mogą współpracować syreny bezprzewodowe i przewodowe. Dla podłączenia tych przewodowych na płycie znajdują się dwa wyjścia: IW - syrena wewnętrzna i EW - syrena zewnętrzna. Różnica między nimi jest taka, że IW załącza alarm dźwiękowy natychmiast, natomiast EW załącza go z pewną zwłoką czasową. Dzięki temu znacznie zmniejsza się możliwość obudzenia sąsiadów przypadkowym załączeniem systemu np. po powrocie w nocy do domu i sytuacji, kiedy zapomnimy wyłączyć alarm poprzez wprowadzenie kodu. Wtedy najpierw "krzyknie" syrena wewnętrzna, a Ty będziesz miał czas na wyłączenie alarmu zanim obudzi on sąsiadów. Należy tutaj dodać, że w takiej sytuacji należy bardzo szybko również powiadomić centrum monitorowania, aby odwołali spieszące nam z pomocą grupy. Dlatego w naszej komórce dobrze jest mieć zapisany numer naszych ochroniarzy.

Do sterowania urządzeniami automatyki domowej na płycie znajdują się wyjścia programowalne PGX i PGY, 3 z wyjść znajduje się na komunikatorze GSM. Dzięki nim możesz zdalnie zarządzać 3 domowymi urządzeniami. Dla przykładu możesz wysyłając SMS załączyć lub wyłączyć piec „CO”, otworzyć bramę wjazdową i jeszcze zapalać światło w ogródku. W zależności od potrzeb układ taki może być rozbudowany o większą ilość odbiorników. Dodatkowym atutem jest tutaj możliwość bezprzewodowego przekazywania sygnałów załączenia lub wyłączenia bezpośrednio z centrali do odbiorników radiowych połączonych z danym urządzeniem (np. napędem bramowym).

W systemie można określić do 50 różnych użytkowników. Każdy z nich może posługiwać się swoim kodem(4 cyfry) oraz własną pastylka/kartą dostępu. Aby uprościć jeszcze bardziej pracę z systemem, możesz posługiwać się również pilotem zdalnym. Kody, pastylki i piloty przypisane są do określonych stref (A,B,C) oraz do określonych funkcji (wciśnięcie załącza strefę A lub wciśnięcie otwiera bramę, lub wciśnięcie przywołuje pomoc, itp.).

Programowanie i użytkowanie systemu OASIS jest możliwe poprzez przewodowe klawiatury JA-80E, komputer PC, Internet (z modułem komunikatora), klawiaturę bezprzewodową JA-80F (z modułem radia).

W komplecie z płytą główną jest obudowa, zasilacz 12V oraz miejsce na podłączenie akumulatora podtrzymującego napięcie 2,2 Ah.

JA-82K_user.pdf
download
1 MB
JA-83_Instalator.pdf
download
3 MB
Czat ze sprzedawcą
Zostaw wiadomość
Czat ze sprzedawcą Zamknij Maksymalizuj Info
Zajęty Dowolny oddział
Zajęty Kraków
Zajęty Wrocław
Zajęty Mogilany
Zajęty Katowice
Zajęty Łódź
...
Podaj swoje imię lub pseudonim:
Brak połączenia
Łączenie...
go top
Poprzedni
Następny
Zamknij